Stroopprinsessen

 

_dsc4462

Stroopprinses Stephanie I Stroopridder Marco I                             2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroopprinses Sissi I             2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroopprinses Patricia II                  2015-2016

Stroopprinses Nadia 2014-2015

Stroopprinses Nadia I
          2014-2015

Elke (6) (1)

Stroopprinses Elke I                              2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroopprinses Lidia I                    2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroopprinses Patricia 1 2010-2011

Stroopprinses Patricia I
          2011-2012

Stroopprinses Annemie 1 2009/2010

Stroopprinses Annemie I
          2010/2011

Stroopprinses Ann 1 2008-2009

Stroopprinses Ann I
      2009-2010